کدهای دستوری ussd ویژه سیم کارت های اعتباری

ا امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز (5 امتیازات, متوسط: 4٫80 از 5)
Loading...

کد منوی اصلی:

 • تلفن گویا:  شماره گیری ۷۰۰
 • کد دستوری: #۵۵۵*

کد اتصال به اپراتور:

 • تلفن گویا:  شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۰
 • کد دستوری: –

کد استعلام مانده حساب:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۱ و سپس ۱
 • کد دستوری: #۲*۱*۵۵۵*

کد منوی تغییر زبان:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۲
 • کد دستوری: #۳*۴*۵۵۵*

کد تغییر زبان به فارسی:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۲ و سپس ۱
 • کد دستوری: #۱*۳*۴*۵۵۵*

کد تغییر زبان به انگلیسی:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۲ و سپس ۲
 • کد دستوری: #۲*۳*۴*۵۵۵*

کد منوی خدمات ام تی ان ایرانسل:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۳
 • کد دستوری: –

کد منوی خدمات پیامگیر و بازیابی تماس ناموفق:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۳ و سپس ۱
 • کد دستوری: #۵*۴*۵۵۵*

کد فعال سازی پیامگیر صوتی:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۳ و سپس ۱ و سپس ۱
 • کد دستوری: #۱*۵*۴*۵۵۵*

کد فعال سازی بازیابی تماس های ناموفق:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۳ و سپس ۱ و سپس ۳
 • کد دستوری: #۲*۵*۴*۵۵۵*

کد حذف تمامی خدمات پیام گیر:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۳ و سپس ۱ و سپس ۴
 • کد دستوری: #۳*۵*۴*۵۵۵*

کد درخواست تنظیمات MMS:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۳ و سپس ۵
 • کد دستوری: #۱*۴*۵۵۵*

کد درخواست تنظیمات اینترنت همراه:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۳ و سپس ۶
 • کد دستوری: #۲*۴*۵۵۵*

کد منوی سرویس فهرست طلایی:

 • تلفن گویا: –
 • کد دستوری: #۷*۳*۵۵۵*

کد ثبت شماره در فهرست طلایی:

 • تلفن گویا: –
 • کد دستوری: #۱*۷*۳*۵۵۵*

کد حذف شماره از فهرست طلایی:

 • تلفن گویا: –
 • کد دستوری: #۲*۷*۳*۵۵۵*

کد مشاهده فهرست طلایی:

 • تلفن گویا: –
 • کد دستوری: #۳*۷*۳*۵۵۵*

کد شارژ مجدد:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۴ و سپس وارد کردن کد ۱۲ و یا ۱۶ رقمی شارژ ایرانسل
 • کد دستوری: #شماره ۱۲ و یا ۱۶ رقمی پین کد شارژ ایرانسل*۱۴۱*

کد شارژ شگفت انگیز:

 • تلفن گویا: –
 • کد دستوری: #شماره ۱۲ و یا ۱۶ رقمی پین کد شارژ ایرانسل*۱۴۴*

کد سرویس خط به خط:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۳ و سپس ۸
 • کد دستوری: #رمز*مبلغ به ریال*شماره مقصد*۱۴۲*

کد منوی تغییر طرح تعرفه:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۷
 • کد دستوری: #۳*۵۵۵*

کد طرح های تعرفه اعتباری:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۷ و سپس ۱
 • کد دستوری: #۴*۳*۵۵۵*

کد انتقال از اعتباری به دائمی:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۷ و سپس ۴
 • کد دستوری: #۹*۱*۵۵۵*

کد طرح های تعرفه تشویقی:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۷ و سپس ۵
 • کد دستوری: #۳*۵۵۵*

کد منوی اطلاعات حساب:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۷ و سپس ۸
 • کد دستوری: #۸*۷*۱۴۰*

کد طرح تعرفه فعلی:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۷ و سپس ۸ و سپس ۱
 • کد دستوری: #۱*۸*۷*۱۴۰*

کد دوره باقیمانده از طرح تعرفه تشویقی:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۷ و سپس ۸ و سپس ۲
 • کد دستوری: #۲*۸*۷*۱۴۰*

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer