مجموعه کامل کدهای دستوری ussd اعتباری و دائمی و وایمکس

ا امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز (4 امتیازات, متوسط: 4٫75 از 5)
Loading...

کدهای دستوری ایرانسل کدهایی هستند که با کمک آن‌ها می‌توانید کارهایی چون تنظیمات حساب، اطلاعات از مانده شارژ سیم‌کارت، فعال کردن و غیرفعال کردن MMS و GPRS و … را انجام دهید. روش دیگر برای انجام این کارها استفاده از تلفن گویای ایرانسل است.

برای سهولت دسترسی شما کاربران عزیز، همه‌ی کدهای دستوری ایرانسل و دستور تلفن گویای معادل هر کدام را به تفکیک ایرانسل دائمی، ایرانسل اعبتاری و وایمکس ایرانسل در جداولی جمع‌آوری کرده ایم. شما می‌توانید با کپی کردن، ذخیره‌ یا پرینت این صفحه، همیشه به آن‌ها دسترسی داشته باشید.

استفاده از کدهای دستوری و تلفن گویا برای سیم‌کارت‌های اعتباری و دائمی ایرانسل رایگان است.

کدهای دستوری ایرانسل اعتباری
عملکرد تلفن گویا کد دستوری
خرید شارژ ایرانسل *۷۸۹*۹۹۹#
منوی اصلی ۷۰۰ *۵۵۵#
اتصال به اپراتور ۷۰۰-۰
خرید بسته‌های اینترنت ۷۰۰-۶ *۵۵۵*۵#
خرید بسته‌های اینترنت (یک راه دیگر) *۷۸۹*۹۹۹#
اطلاع از باقیمانده بسته اینترنت همراه *۵۵۵*۱*۴#
استعلام حساب کلی بسته‌های اینترنت *۱۴۱*۱۰#
بسته ترکیبی من *۴۴۴۴*۳#
استعلام مانده حساب ۷۰۰-۱ *۵۵۵*۱*۲#
منوی تغییر زبان ۷۰۰-۲ *۵۵۵*۴*۳#
تغییر زبان به فارسی ۷۰۰-۲-۱ *۵۵۵*۴*۳*۱#
تغییر زبان به انگلیسی ۷۰۰-۲-۲ *۵۵۵*۴*۳*۲#
۱منوی خدمات ام تی ان ایرانسل ۷۰۰-۳
فعال سازی پیام گیری صوتی ۷۰۰-۳-۱-۱ *۵۵۵*۴*۵*۱#
فعال سازی تماس های ناموفق ۷۰۰-۳-۱-۳ *۵۵۵*۴*۵*۲#
حذف تمامی خدمات پیام گیر ۷۰۰-۳-۱-۴ *۵۵۵*۴*۵*۳#
درخواست تنظیمات MMS ۷۰۰-۳-۵ *۵۵۵*۴*۱#
درخواست تنظیمات اینترنت همراه ۷۰۰-۳-۶ *۵۵۵*۴*۲#
مشاهده فهرست طلایی *۵۵۵*۳*۷*۳#
شارژ مجدد ۷۰۰-۴-رمز ۱۲ یا ۱۶ رقمی *۱۴۱*شماره رمز ۱۲ یا ۱۶ رقمی#
شارژ شگفت انگیز *۱۴۴*شماره رمز ۱۲ رقمی#
سرویس خط به خط ۷۰۰-۳-۸ *۱۴۲*رمز*مبلغ به ریال*شماره مقصد#
منوی تغییر طرح تعرفه ۷۰۰-۷ *۵۵۵*۳#
طرح های تعرفه اعتباری ۷۰۰-۷-۱ *۵۵۵*۳*۴#
انتقال از اعتباری به دائمی ۷۰۰-۷-۴ *۵۵۵*۱*۹#  یا *۷۰#
طرح های تعرفه تشویقی ۷۰۰-۷-۵ *۵۵۵*۳#
منوی اطلاعات حساب ۷۰۰-۷-۸ *۵۵۵*۳*۸#
طرح تعرفه فعلی ۷۰۰-۷-۸-۱ *۵۵۵*۳*۸#
دوره باقیمانده از طرح تعرفه تشویقی ۷۰۰-۷-۸-۲ *۵۵۵*۳*۹#

 

کدهای دستوری ایرانسل دائمی
عملکرد تلفن گویا کد دستوری
 منوی اصلی  ۷۰۰ *۵۵۵#
 اتصال به اپراتور  ۷۰۰-۰  –
 خرید بسته‌های اینترنت  ۷۰۰-۶ *۵۵۵*۵#
 اطلاع از باقیمانده بسته اینترنت همراه  – *۵۵۵*۱*۴#
 منوی اطلاعات حساب  ۷۰۰-۱ *۵۵۵*۱#
 استعلام مانده حساب و کد شناسه  ۷۰۰-۱-۱ *۵۵۵*۱*۲#
 طرح تعرفه فعلی  ۷۰۰-۱-۲ *۵۵۵*۳*۸#
 منوی تغییر زبان  ۷۰۰-۲ *۵۵۵*۴*۳#
 تغییر زبان به فارسی  ۷۰۰-۲-۱ *۵۵۵*۴*۳*۱#
 تغییر زبان به انگلیسی  ۷۰۰-۲-۲ *۵۵۵*۴*۳*۲#
 منوی خدمات ام تی ان ایرانسل  ۷۰۰-۳  –
 منوی خدمات پیامگیر و بازیابی تماس ناموفق  ۷۰۰-۳-۱ *۵۵۵*۴*۵#
 فعال سازی پیامگیر صوتی  ۷۰۰-۳-۱-۱ *۵۵۵*۴*۵*۱#
 فعال سازی بازیابی تماس های ناموفق  ۷۰۰-۳-۱-۳ *۵۵۵*۴*۵*۲#
 حذف تمامی خدمات پیام گیر  ۷۰۰-۳-۱-۴ *۵۵۵*۴*۵*۳#
 مشاهده فهرست طلایی  ۷۰۰-۳-۴-۳ *۵۵۵*۳*۷*۳#
 درخواست تنظیمات MMS  ۷۰۰-۳-۵ *۵۵۵*۴*۱#
 درخواست تنظیمات اینترنت همراه  ۷۰۰-۳-۶ *۵۵۵*۴*۲#
 منوی تغییر طرح تعرفه  ۷۰۰-۷ *۵۵۵*۳#
 پرداخت صورتحساب دائمی از طریق کارت شارژ  – *۱۳۰*شماره رمز ۱۲ یا ۱۶رقمی#

 

کدهای دستوری وایمکس ایرانسل
عملکرد تلفن گویا کد دستوری
خرید شارژ وایمکس ایرانسل *۷۸۹*۹۹۹#
منوی اصلی ۷۰۰ *۱۳۰#
اطلاعات حساب ۷۰۰-۰
اطلاعات حساب و شناسه پرداخت ۷۰۰-۱ *۱۳۰*۱#
باقی مانده بسته افزایشی ۷۰۰-۱-۱ *۱۳۰*۱*۱#
اطلاع از طرح تعرفه ۷۰۰-۱-۲ *۱۳۰*۱*۲#
اطلاع از مبلغ بدهی و وضعیت حساب کاربری ۷۰۰-۲ *۱۳۰*۲#
تغییر زبان ۷۰۰-۲-۱ *۱۳۰*۲*۱#
تغییر زبان به فارسی ۷۰۰-۲-۲ *۱۳۰*۲*۲#
تغییر زبان به انگلیسی ۷۰۰-۳ *۱۳۰*۳#
بارگذاری کارت شارژ ۷۰۰-۳-۱ *۱۳۰*۳*۱#
پرداخت ۷۰۰-۳-۱-۱ *۱۳۰*۳*۱*۱#
بسته افزایشی ۷۰۰-۳-۱-۳ *۱۳۰*۳*۱*۳#
طرح تعرفه ۷۰۰-۳-۱-۴ *۱۳۰*۳*۱*۴#
رمز عبور وایمکس ۷۰۰-۳-۴ *۱۳۰*۳*۴#
اتصال به اپراتور ۷۰۰-۳-۴-۱ *۱۳۰*۳*۴*۱#

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer