کدهای دستوری ussd ویژه سیم کارت های دایمی

ا امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز (3 امتیازات, متوسط: 4٫67 از 5)
Loading...

کد منوی اصلی:

 • تلفن گویا:  شماره گیری ۷۰۰
 • کد دستوری: #۵۵۵*

کد اتصال به اپراتور:

 • تلفن گویا:  شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۰
 • کد دستوری: –

کد منوی اطلاعات حساب:

 • تلفن گویا:  شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۱
 • کد دستوری: #۱*۵۵۵*

کد استعلام مانده حساب و کد شناسه:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۱ و سپس ۱
 • کد دستوری: #۲*۱*۵۵۵*

کد طرح تعرفه فعلی:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۱ و سپس ۲
 • کد دستوری: #۲*۱*۱۳۰*

کد منوی تغییر زبان:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۲
 • کد دستوری: #۳*۴*۵۵۵*

کد تغییر زبان به فارسی:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۲ و سپس ۱
 • کد دستوری: #۱*۳*۴*۵۵۵*

کد تغییر زبان به انگلیسی:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۲ و سپس ۲
 • کد دستوری: #۲*۳*۴*۵۵۵*

کد منوی خدمات ام تی ان ایرانسل:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۳
 • کد دستوری: –

کد منوی خدمات پیامگیر و بازیابی تماس ناموفق:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۳ و سپس ۱
 • کد دستوری: #۵*۴*۵۵۵*

کد فعال سازی پیامگیر صوتی:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۳ و سپس ۱ و سپس ۱
 • کد دستوری: #۱*۵*۴*۵۵۵*

کد فعال سازی بازیابی تماس های ناموفق:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۳ و سپس ۱ و سپس ۳
 • کد دستوری: #۲*۵*۴*۵۵۵*

کد حذف تمامی خدمات پیام گیر:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۳ و سپس ۱ و سپس ۴
 • کد دستوری: #۳*۵*۴*۵۵۵*

کد منوی سرویس فهرست طلایی:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۳ و سپس ۴
 • کد دستوری: #۷*۳*۵۵۵*

کد ثبت شماره در فهرست طلایی:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۳ و سپس ۴ و سپس ۱
 • کد دستوری: #۲*۷*۳*۵۵۵*

کد حذف شماره از فهرست طلایی:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۳ و سپس ۴ و سپس ۲
 • کد دستوری: #۱*۷*۳*۵۵۵*

کد مشاهده فهرست طلایی:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۳ و سپس ۴ و سپس ۳
 • کد دستوری: #۳*۷*۳*۵۵۵*

کد درخواست تنظیمات MMS:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۳ و سپس ۵
 • کد دستوری: #۱*۴*۵۵۵*

کد درخواست تنظیمات اینترنت همراه:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۳ و سپس ۶
 • کد دستوری: #۲*۴*۵۵۵*

کد منوی تغییر طرح تعرفه:

 • تلفن گویا: شماره گیری ۷۰۰ و سپس فشردن دکمه ۷
 • کد دستوری: #۷*۱۳۰*

کد پرداخت صورتحساب دائمی از طریق کارت شارژ:

 • تلفن گویا: –
 • کد دستوری: #شماره رمز ۱۲ یا ۱۶رقمی*۱۳۰*

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer